Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00323
Predmet:PODVODNI PREGLED - SNIMANJE OPTIČKOG KABELA I PRIOBALNE ZAŠTITE PN-T-404/16-NV
 
17.6.2016Odluka o početku postupka nabave
23.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja