Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00255
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-SKU-344/16-AS
 
24.5.2016Odluka o početku postupka nabave
1.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja