Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00176
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PREMA NALAZU PCM-a U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-193/16-AS
 
14.4.2016Odluka o početku postupka nabave
22.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja