Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00162
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJENE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-216/16-AS
 
11.4.2016Odluka o početku postupka nabave
15.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja