Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00156
Predmet:HARDVERSKO GODIŠNJE ODRŽAVANJE CENTRALNOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA IZVAN JAMSTVENOG ROKA PN-UP-199/16-VLB
 
22.3.2016Odluka o početku postupka nabave
13.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
3.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja