Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00147
Predmet:PN-T-213/16/TP, ELEKTROMATERIJAL PN-T-213/16/TP
 
30.3.2016Odluka o početku postupka nabave
12.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
17.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja