Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00142
Predmet:GRAĐEVINSKI I STROJARSKI RADOVI ZAŠTITE PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA po grupama kako slijedi: GRUPA A) -185-REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B) -190- REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-185-190/16-AS
 
6.4.2016Odluka o početku postupka nabave
7.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja