Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00132
Predmet:GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-045,077,091,095,099/16-VLB
 
18.2.2016Odluka o početku postupka nabave
4.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
18.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja