Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/OBP-00131
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-141,146/16-VLB
 
26.2.2016Odluka o početku postupka nabave
4.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
3.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja