Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00089
Predmet:PN-UREDMAT/16/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/16/TP
 
10.3.2016Odluka o početku postupka nabave
14.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja