Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00058
Predmet:GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U RTP SREDIŠNJA, ZAPADNA, ISTOČNA, SJEVERNA I JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-022/041/094/098/101/16-AS
 
11.2.2016Odluka o početku postupka nabave
22.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja