Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00057
Predmet:SERVIS I OVJERA PRIJENOSNIH ANALIZATORA SA ISPORUKOM REZERVNIH DIJELOVA PN-T-064/16-AS
 
16.2.2016Odluka o početku postupka nabave
22.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja