Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00056
Predmet:PN-T-065/16/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA TOČAKA ROSIŠTA SA UGRADNJOM PN-T-065/16/TP
 
10.2.2016Odluka o početku postupka nabave
19.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja