Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00044
Predmet:OBNOVA LICENCI OKS SUSTAVA PN-STU-088/16-MV
 
9.2.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja