Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00025
Predmet:NAJAM OPTIČKIH PARICA SAVSKA 88a - MRS IVANJA REKA I SAVSKA 88a - PČ LUČKO PN-STU-046/16-AS
 
21.1.2016Odluka o početku postupka nabave
27.1.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja