Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00010
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-725/15-AS
 
12.1.2016Odluka o početku postupka nabave
18.1.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja