Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00666
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKT MRS DUGO SELO II PN-I-691/15-MV
 
1.12.2015Odluka o početku postupka nabave
9.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.12.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja