Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00558
Predmet:IZRADA KONZERVATORSKE PODLOGE I ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA;PLINSKI ČVOR KOZARAC PN-I-532/15-MB
 
18.9.2015Odluka o početku postupka nabave
25.9.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.10.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja