Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00371
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO d.o.o., SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-SKU-375/15-LR
 
29.6.2015Odluka o početku postupka nabave
2.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2015Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja