Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00329
Predmet:PN-SKU-367/15/TP, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-SKU-367/15/TP
 
1.6.2015Odluka o početku postupka nabave
9.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
11.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja