Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00327
Predmet:PN-SKU-364/15/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-364/15/TP
 
1.6.2015Odluka o početku postupka nabave
9.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja