Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 0BP-00230
Predmet:JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PN-SKU-241/15-MB
 
14.4.2015Odluka o početku postupka nabave
24.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja