Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00191
Predmet:PN-T-198/15/TP, ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-198/15/TP
 
26.3.2015Odluka o početku postupka nabave
7.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
23.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja