Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00140
Predmet:IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA PN-T-093/15-AS
 
12.3.2015Odluka o početku postupka nabave
19.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
20.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja