Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00139
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJE TP SREDIŠNJA, ISTOČNA I SJEVERNA HRVATSKA PN-T-070,154,155/15-AS
 
27.2.2015Odluka o početku postupka nabave
19.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja