Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00105
Predmet:DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA TOČAKA ROSIŠTA I ANALIZATORA SUMPORA PN-T-096/15-LR
 
20.2.2015Odluka o početku postupka nabave
10.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja