Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00103
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA METEOROLOŠKE STANICE „VAISALA“ PN-T-151/15-LR
 
2.3.2015Odluka o početku postupka nabave
9.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja