Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/0BP-00084
Predmet:GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-a PN-T-071,109,112,124,128/15-VLB
 
20.2.2015Odluka o početku postupka nabave
27.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja