Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00080
Predmet:PN-UREDMAT/15/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/15/TP
 
20.2.2015Odluka o početku postupka nabave
26.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
19.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja