Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00053
Predmet:ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-UP-047/15-MM
 
9.2.2015Odluka o početku postupka nabave
13.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
30.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja