Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00015
Predmet:NAJAM OPTIČKIH PARICA SAVSKA – MRS IVANJA REKA I SAVSKA PČ LUČKO PN-STU-763/14-MM
 
9.1.2015Odluka o početku postupka nabave
16.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
18.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja