Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/ 0BP-00005
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRIKLJUČKA IZLAZNI KOLEKTOR 2(IK2) MJERNOREDUKCIJSKE STANICE KUTINA I I ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA PN-I-755/14-MM
 
23.12.2014Odluka o početku postupka nabave
12.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja