Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00534
Predmet:ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-UP-722/14-MM
 
15.12.2014Odluka o početku postupka nabave
23.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2015Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja