Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00504
Predmet:USLUGA PRIPREME ZA ISO / IEC 27001:2013 CERTIFICIRANJE ISMS-a PN-UP-654/14-LR
 
25.11.2014Odluka o početku postupka nabave
2.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.12.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja