Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00411
Predmet:AUTODESK INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE PN-UP-569/14-MM
 
19.9.2014Odluka o početku postupka nabave
3.10.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja