Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/0BP-00291
Predmet:PN-SKU-466/14-VLB; KASKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-SKU-466/14-VLB
 
15.7.2014Odluka o početku postupka nabave
21.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja