Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/OBP-00296
Predmet:BRAVARSKI MATERIJAL ZA STP U 2014. GODINI PN-T-444/14-AS
 
18.7.2014Odluka o početku postupka nabave
23.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
4.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja