​Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava (7/2019)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Plinacro d.o.o., kao operator  transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-24/1, Ur.broj: 371-06-19-20) od 16. rujna 2019. godine, donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava.

Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavljene su u "Narodnim novinama" br. 89/2019 i stupaju na snagu 1. listopada 2019. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu tijekom travnja i svibnja 2020. godine.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine. Tijekom savjetovanja zaprimljene su primjedbe i prijedlozi sedam predstavnika zainteresirane javnosti.
Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:


POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava otvorena je od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine.

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18) te Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 003-07/18-03/11, Ur.broj: 371-01-18-2) od 29. svibnja 2018. godine i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-23/1, Ur.broj: 371-04-19-8) od 22. ožujka 2019. godine, Plinacro je, kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18 i 31/19; u daljnjem tekstu: Mrežna pravila). Izmjene i dopune Mrežnih pravila predlažu se radi usklađivanja određenih odredbi s promijenjenim zakonskim okvirom, unaprjeđenja postupanja operatora transportnog sustava i otklanjanja nekih nedostataka utvrđenih u dosadašnjoj praksi te radi ispunjavanja obveza iz uredbi Europske unije.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila izmijenjene su, među ostalim, odredbe o priključenju na transportni sustav, utvrđivanju posebnih uvjeta, utvrđivanju i praćenju kvalitete plina, uravnoteženju i sredstvima osiguranja plaćanja te su predviđene nove odredbe o metodologiji za predviđanje preuzimanja plina korisnika transportnog sustava kad nema dnevnih mjerenja, sukladno kojoj su izmijenjena i pravila raspodjele.
Predložene izmjene i dopune u odnosu na postojeća Mrežna pravila transportnog sustava, detaljnije su obrazložene u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu: regulativa@plinacro.hr najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-7"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-7 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti


 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
 
Više informacija o javnom savjetovanju na Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom pogledat na mrežnim stranicama HERA-e putem sljedeće poveznice:
Više informacija o javnom savjetovanju na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskom sustava pogledajte na mrežnim stranicama HERA-e putem sljedeće poveznice:
 
Sljedeća tema:
Usluge i cijene usluga