Sektor razvoja i investicija

Direktor: Antun Kranjčec, dipl.ing.

U nadležnosti Sektora razvoja i investicija planiranje je i priprema projekata nacionalnog transportnog sustava i interkonekcija sa susjednim zemljama (uključujući svu tehničku dokumentaciju i koordiniranje ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti), vođenje izgradnje objekata transportnog sustava kao i geodetski poslovi.
 
Sektor je zadužen za suradnju s ministarstvima, europskim institucijama i hrvatskim tvrtkama vezano za energetske uvjete i suglasnosti i razvoj sustava kao i intenzivnu suradnju s predstavnicima državne uprave i lokalne uprave i samouprave. Također, nositelj je i koordinator međunarodnih aktivnosti tvrtke, uključujući i rad u stručnim tijelima, odnosno radnim grupama Europske komisije i pripremne aktivnosti za pristup EU fondovima.