Raspodjela količina prirodnog plina predanih kupcima po Regijama transporta plina

Regija Predane količine (x106 kWh) Udio (%)
Istočna Hrvatska 3.085 11,92%
Južna Hrvatska 9 0,03%
Sjeverna Hrvatska 8.551 33,04%
Središnja Hrvatska 12.098 46,74%
Zapadna Hrvatska 2.140 8,27%