Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-04043
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA PO PLINACRA U IVANIĆ GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, ČAKOVCU, SLAVONSKOM BRODU, OGULINU, DUGOPOLJU, STANKOVCIMA, RIJECI I VODNJANU PN-O-738/22-AS
 
13.12.2022Odluka o početku postupka nabave
28.12.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.1.2023Odluka o odabiru / poništenju
3.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja