Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/OBP -00590
Predmet:GRAĐEVINSKA ZASTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-363/20-ZŠ
 
Odluka o početku postupka nabave
29.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2020Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja