Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00083
Predmet:PN-T-135/17/TP, DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA PN-T-135/17/TP
 
22.2.2017Odluka o početku postupka nabave
1.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja