Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00300
Predmet:PN-SKU-388/16/TP, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-SKU-388/16/TP
 
7.6.2016Odluka o početku postupka nabave
14.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
10.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja