Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00393
Predmet:VIRTUALIZACIJA KLIJENTSKOG OKRUŽENJA ZA SIGURNA E-PLAĆANJA PN-UP-559/14-MM
 
17.9.2014Odluka o početku postupka nabave
24.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
12.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja