Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00395
Predmet:STROJARSKO-MONTAŽNA PRILAGODBA MJERNIH LINIJA NA OBJEKTIMA SUSTAVA TRANSPORTA PLINA; PN-T-554/14-LR PN-T-554/14-LR
 
11.9.2014Odluka o početku postupka nabave
24.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja