Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-03080
Predmet:UMJERAVANJE, SERVIS DETEKTORA METANA TIPA AUTOFIM I GASMAN U STP-u PN-T-513/23-HV
 
22.8.2023Odluka o početku postupka nabave
25.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.9.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
2.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja