Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-03833
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-723/22-SP
 
5.12.2022Odluka o početku postupka nabave
8.12.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.1.2023Odluka o odabiru / poništenju
14.2.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja