Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00110
Predmet:MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA NA RELACIJI SAVSKA CESTA 88A – MRS IVANJA REKA I SAVSKA CESTA 88A – PČ LUČKO PN-STU-012/21-AB
 
22.1.2021Odluka o početku postupka nabave
28.1.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.2.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.2.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
31.3.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja