Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00650
Predmet:GRAĐEVINSKI RADOVI I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-374/19-SP
 
13.6.2019Odluka o početku postupka nabave
1.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja